Gardens ledelse

Her kan du se hvem der har den daglige ledelse i Aalborg Garden.

Bestyrelse

Lokaler

Instruktører

Michael

Formand
Michael Christensen
28335060
formand@aalborggarden.dk

Peter Pehrson

Næstformand
Peter Pehrson
28902474
nastformand@aalborggarden.dk

JohnDoe

Kasserer
Lisa Zebitz Jensen
24984553
kasserer@aalborggarden.dk

Lone
Sekretær
Lone Brændgaard Hansen
40438901
sekretar@aalborggarden.dk
Jette
Uniformsansvarlig
Jette Nielsen
20832010
uniformer@aalborggarden.dk
Ellen

Aspirantansvarlig
Ellen Wolde Strate
60140034
aspiranter@aalborggarden.dk

JohnDoe

Bestyrelsesmedlem
Sanne Brandi
20811472

logo

Aalborg Garden
Filstedvejens skole
Filstedvej 16
9000 Aalborg
Tlf: 31903622

CVR: 32921299


Garderrepræsentanter i bestyrelsen

JohnDoe
Garderrepræsentant
Jesper Rossen
JohnDoe

Garderrepræsentant
Andreas Christensen


Boden (garder-mor)

EjFotogen

Helle Lund Hansen
hellelundhansen@outlook.dk


Aalborg Gardens venner

EjFotogen

CEO
Dorthe Bang
dorthe.bang9@gmail.com


Henrik Juul

Musisk leder

Leder af musikkorps
Henrik Juul-Brinkmann
42401445

Jesper
Leder af tambourkorps

Fløjteinstruktør

Jesper Laustsen
72690262
Kathrine Marchinstruktør
Kathrine Flügel Ott
30287785
Peter

Trommeinstruktør
Peter Lund Paulsen
30328062

Bettina

Aspirantinstruktør
Bettina Ejlerts Jensen
22773372

LP

Messing-gruppeprøver
LP Sørensen
26989623

Ida Savkov

Tamburmajorinstruktør
Ida Savkov
28777052